Hallo
en Shalom!

Wij zijn Dutch Noahide Community,
een zelfstandig platform, georganiseerd als
een landelijke gemeenschap van Noachieden
in Nederland.

Aankondiging.

Donderdag 4 november.  Onderwerp: vrijheid en verantwoordelijkheid

Wekelijkse inspiratie.

Nieuw artikel van rabbijn Gefen

Laatste video-cursus

Cursus 5 van rabbijn Perets

1x in de 2 weken donderdagavond ontmoetingsavond voor de leden van onze Facebookgroep

in Nederlands 🇳🇱

19.30 - 20.30 via Zoom

Hebreeuwse lessen op Patreon DNC Privé-lessen via zoom

in Nederlands 🇳🇱

Dagelijks
via Patreon
en Zoom

Iedere zondagavond online studiegroep met Rabbi Moshe Perets

in het Engels 🇬🇧

Iedere woensdagavond online les over de Talmoed met Rabbi Jacob de Leeuwe

in Nederlands 🇳🇱

Zie hier onze nieuwste video!

We maken bij DNC verschillende video's over verschillende onderwerpen en leerpunten.
.

Wat zijn Noachieden?

Bnei Noach

Noachieden zijn mensen die zich herkennen in het (orthodox) Jodendom Zij kiezen voor een levensstijl die in overeenstemming is met de Tora, en voor zover van toepassing op niet-Joodse mensen.

Wij zijn dus geen nieuwe religieuze groepering, maar in de manier waarop Noachieden leven komt het volgen van de zeven Noachidische (hoofd)voorschriften die HaShem (G'd) in het eerste boek van de bijbel, Genesis, duidelijk heeft gemaakt aan de mens (Sheva Mitzvot B'nei Noach) tot uitdrukking. De instructies die HaShem (G'd) in het boek Genesis heeft gegeven aan de totale mensheid zijn bepalend en richtinggevend en vormen de basis van de Noachidische leefwijze.

Noachied zijn: een pelgrimsreis met onverwachte wendingen en vergezichten. Een passie voor waarheid en gerechtigheid en goedheid. Zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op gebieden van ethiek, gezondheidszorg en politiek komt dat tot uitdrukking in het vergroten van de awareness van het respect voor de aarde en de bewoners (mensen en dieren). De rechten en de verantwoordelijkheden van ieder mens durven benoemen, zodat er zorg en bescherming is van het leven gedurende de hele levensloop van de mens. Eigenlijk bestaat de Noachidische Code uit universele wetten: G-d eren, niet stelen, niet moorden, geen dierenleed veroorzaken, trouw zijn aan je partner, zorgen dat er een betrouwbaar rechtsstelsel is, de waarheid spreken.

Dit is de basis. Daarnaast is het geven van tsedaka (geld/goed geven aan minder bedeelden), modesty, studie en gebed de lifestyle die de Noachieden nastreven.

Het team van DNC vindt het ongeloofelijk fijn als jullie ons willen ondersteunen. Met uw donatie kunnen wij op onze beurt de betrokken Rabbijnen en vrijwilligers financieel ondersteunen en nog meer lessen, video’s en interviews maken om bekendheid te geven aan Derech HaShem, de weg van G’d

Wij werken samen.

The Noahide Academy of Jerusalem, Noahide Nations, Ask.Noah International, OutreachJudaisme en Jews for Judaïsme