Hallo
en Shalom!

Wij zijn Dutch Noahide Community,
een zelfstandig platform, georganiseerd als
een landelijke gemeenschap van Noachieden
in Nederland.

Aankondiging.

Donderdag 7 oktober.  Onderwerp: waarom zouden Noachieden Tora willen/moeten leren

Wekelijkse inspiratie.

Nieuw artikel van rabbijn Gefen

Laatste video-cursus

Cursus 5 van rabbijn Perets

Wij werken samen.

The Noahide Academy of Jerusalem, Noahide Nations, Ask.Noah International, The Ark, OutreachJudaisme en Jews for Judaïsme

Wat zijn Noachieden?

B'nei Noach

Noachieden zijn mensen die zich herkennen in het (orthodox) Jodendom Zij kiezen voor een levensstijl die in overeenstemming is met de Tora, en voor zover van toepassing op niet-Joodse mensen.

Wij zijn dus geen nieuwe religieuze groepering, maar in de manier waarop Noachieden leven komt het volgen van de zeven Noachidische (hoofd)voorschriften die HaShem (G'd) in het eerste boek van de bijbel, Genesis, duidelijk heeft gemaakt aan de mens (Sheva Mitzvot B'nei Noach) tot uitdrukking. De instructies die HaShem (G'd) in het boek Genesis heeft gegeven aan de totale mensheid zijn bepalend en richtinggevend en vormen de basis van de Noachidische leefwijze.

Noachied zijn: een pelgrimsreis met onverwachte wendingen en vergezichten. Een passie voor waarheid en gerechtigheid en goedheid. Zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op gebieden van ethiek, gezondheidszorg en politiek komt dat tot uitdrukking in het vergroten van de awareness van het respect voor de aarde en de bewoners (mensen en dieren). De rechten en de verantwoordelijkheden van ieder mens durven benoemen, zodat er zorg en bescherming is van het leven gedurende de hele levensloop van de mens. Eigenlijk bestaat de Noachidische Code uit universele wetten: G-d eren, niet stelen, niet moorden, geen dierenleed veroorzaken, trouw zijn aan je partner, zorgen dat er een betrouwbaar rechtsstelsel is, de waarheid spreken. Dit is de basis. Daarnaast is het geven van tsedaka (geld/goed geven aan minder bedeelden), modesty, studie en gebed de lifestyle die de Noachieden nastreven.

1x in de 2 weken donderdagavond ontmoetingsavond voor de leden van onze Facebookgroep

in Nederlands 🇳🇱

19.30 - 20.30 via Zoom

Hebreeuwse lessen op Patreon DNC Privé-lessen via zoom

in Nederlands 🇳🇱

Dagelijks
via Patreon
en Zoom

Iedere zondagavond online studiegroep met Rabbi Moshe Perets

in het Engels 🇬🇧

Nieuwe inspirerende website van
Devora Sinton

in het Engels 🇬🇧

Iedere woensdagavond online les over de Talmoed met Rabbi Jacob de Leeuwe

in Nederlands 🇳🇱

Je kunt de zoomlinken van bovenstaande bijeenkomsten aanvragen via de chat messenger van deze site. Ook kun je je daar aanmelden om lid te worden van onze besloten Facebook groep. In deze groep worden ook tijdig alle ontmoetingen, lessen en wijzigingen doorgegeven.