Home » Tzniut (of Tznius): Dressed to be Blessed.

Tzniut (of Tznius): Dressed to be Blessed.

Een van de fundamentele waarden van het Jodendom is bescheidenheid.Voor vrouwen en mannen. Bescheidenheid op veel gebieden: in man-vrouw relaties, op welke manier je voedsel gebruikt en de manier waarop je gedraagt en spreekt.

Noachieden volgen de algemene richtlijnen van deze dress-code ook.

Tzniut betekent bescheidenheid, eenvoud, terughoudendheid.

De sluier maakte scheiding in het verleden tussen in een persoon zelf en de omgeving, het bakende de eigen ruimte af. In de bijbel komt deze metafoor van de sluier naar voren: tiferet (“glorie”) genoemd (Jes 3:18). 

Wanneer je in tzniut- style wil leven bedek je jezelf van knieën, ellebogen tot halsbeen. Ook wanneer je thuis bent. Ook als je bidt, ben je gekleed. Dus je gaat niet bidden wanneer je niet gekleed bent of wanneer je je in de nabijheid bevind van iemand die niet gekleed is. Het Genesis verhaal is natuurlijk in dit opzicht bekend maar ook het verhaal van Noach in de tent gaat daarover, de twee zonen die niet naar de naaktheid van hun vader keken maar een deken over hem heen legden, handelden op de juiste manier.

Het gezicht wordt echter niet bedekt.

De mannen dienen mannenkleding te dragen en de vrouwen vrouwenkleding. Het gaat er niet om dat je als vrouw nooit een broek mag dragen als dat uitkomt door werk of hobby, maar het gaat erom dat de identiteit, wie je bent, gewaarborgd blijft en ten tweede dat je een ander niet tot erotische gedachten brengt. Een derde reden is dat je direct of indirect ook een ander beschermt en behoed.

In het gedrag komt tzniut ook tot uiting.

Een man die bv. wijdbeens achterover leunt in zijn stoel is niet discreet. Wanneer hij ook nog luidruchtig praat, rouwe/dubbelzinnige opmerkingen maakt dan heb je te maken met een persoon die zichzelf niet “verfijnd” heeft en grovere leefstijl heeft. Elke gedrag is een afspiegeling van de innerlijke staat van een mens en zegt dus veel over hoe een persoon in het leven staat.

Soms vragen mensen zich wel eens af of al deze regeltjes niet duiden op een negatieve houding ten aanzien van lichamelijkheid en seks. Het tegendeel is waar Het is absoluut geen afwijzing het is juist de hoogst vorm van respect voor het lichaam. Het lichaam dient goed verzorgd te worden, het huwelijk is een unieke verbintenis waarin gezonde seksualiteit met instemming van beide partijen de basis vormt voor het familieleven waarin bescherming en verzorging van de echtgenote en kinderen gewaarborgd is.

Tznius heeft dus niets met valse schaamte, preutsheid of onderdrukking

te maken.

Het gaat juist uit van een hoge zelfwaarde (door God gecreëerd), bescherming van deze waardevolheid en alleen in de “heilige ruimte” tussen man en vrouw die voor elkaar kiezen als levenspartners kunnen de “sluiers” weggelaten worden en vind de exclusieve verbinding plaats

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *