Home » Lashon Hara: spreek niet negatief over een ander

Lashon Hara: spreek niet negatief over een ander

Alles wat je zegt en wat iemand schade kan toebrengen, of het nu financieel is, of in reputatie, of wat een ander tot schaamte kan brengen wanneer dit in de openbaarheid zou komen, is lashon hara.

Een paar Bijbelse bronnen:

* Leviticus 19:15, “Lo telech rachil b’ameicha,” – Ga niet rond als een sprookjesdrager onder uw volk. Dit is het basisverbod op het spreken van Lashon Hara.

* Leviticus 19:14, “Lifnei ‘iver lo titen michshol” – Plaats geen struikelblok voor de blinden. Iemand die zich met lashon hara bemoeit, helpt ook anderen om de verboden te overtreden.

* Deuteronomium 24:9, “Zachor et asher asa H’ Elokeicha l’Miriam” – Onthoud wat G-d met Miriam deed. Toen Miriam negatief tegen haar broer Mozes sprak, werd ze getroffen door tzara’at (lepra).

* Leviticus 19:18, “V’ahavta l’rei’echa kamocha” – Heb je naaste lief als jezelf. Dit is de bron van de “doe aan anderen” regel, dat we anderen moeten behandelen zoals we behandeld zouden willen worden.

Het is ook lashon hara/roddel wanneer de inhoud op waarheid berust, of wanneer je onder druk van een ander iets negatiefs over een persoon zegt of wanneer je bv namen weglaat. Vaak begint het met roddel, of dat iemand aantrekkelijk is of irritant of als een ander een bepaalde overtreding of zonde heeft begaan. Of als je geringschattend over een ander spreekt. De inhoud overigens vaak oncontroleerbaar en direct of indirect wordt het karakter of het gedrag van een persoon in omstreden/negatief daglicht gesteld.

Maar het kan ook in een positieve vorm zijn waarin je de ander bv tot jaloersheid verwekt.

Ook als je als alleen luistert en niet geloofd wat gezegd word, toch heb je verantwoordelijkheid. Want er zijn drie personen die onder lashon hara lijden: diegene die het spreekt, diegene die luistert, en diegene over wie het gaat.

Wat kun je doen wanneer je geen deel wenst te nemen aan kwaadsprekerij en roddel?

  • Het zelf niet te doen
  • Uitleg geven dat je niet naar roddel wilt luisteren
  • Weglopen
  • Gesprek op ander onderwerp brengen/ombuigen
  • Niet luisteren en niet deelnemen aan het gesprek

Er zijn ook subtielere vormen die vanzelf leiden tot lashon hara en die in eerste instantie zelfs positief beginnen. Denk dan aan voorbeelden als: “je zou toch echt niet geloven dat hij zo veranderd is”, of wanneer je iemand gaat prijzen terwijl je weet dat er iemand in het gezelschap is die een slechte verhouding met deze persoon heeft.

Zorgvuldigheid en terughoudendheid wat je over een ander verteld is dus essentieel in het zorg dragen voor “clean speech”. Het behoed jezelf en de ander voor schade of reputatieverlies.

Er zijn uitzonderingen: bij dreigend misbruik, mogelijkheid tot ongelukken en gevaar etc. Dan is het zelfs je plicht om iemand te waarschuwen. Of wanneer informatie van nut kan zijn, is het toegestaan dat die persoon er naar luistert. Toch dien je hier ook voorzichtig mee te zijn en zelf onderzoek te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *