Home » Noachidische trouwerij en huwelijk

Noachidische trouwerij en huwelijk

Wat is een Noachidisch-huwelijk?

ANTWOORD:

Het onderwerp van het Noachidische huwelijk wordt door Rambam (Maimonides) in zijn boek

Mishneh Torah uitgelegd. Hij schrijft dat voor een niet-Joodse man en vrouw, als hij en zij willen trouwen, dit feitelijk wordt bereikt wanneer hij haar bij hem brengt als zijn echtgenote in zijn huis, en zij op de normale manier huwelijkse betrekkingen hebben om hun huwelijk te consummeren. Hieruit zien we dat de vereiste wederzijdse intentie tot het huwelijk wordt aangetoond wanneer het paar zich samen vestigt in een echtelijke relatie die algemeen bekend is.

Seculiere certificering (registratie) van huwelijken wordt aanbevolen, als een bescherming tegen overspel, en om alle gepaste wettelijke bescherming van de wet van het land voor de man, de vrouw en hun kinderen te verzekeren.

Noachidische paren worden aangemoedigd om hun geplande huwelijksceremonie vanuit een Tora-gebaseerd perspectief te bekijken, om er zeker van te zijn dat de tekst vrij is van bijvoorbeeld ongepaste eden of toespelingen op afgoderij. Tora-bronnen verwijzen naar een oud gebruik van een huwelijksceremonie voor niet-Joden, met de bruid en bruidegom “staande onder de trouwbaldakijn.” Volgens de Midrasj was G-d aanwezig bij de huwelijksceremonie van Adam en Hava (Eva), waarbij het gelukkige paar onder een trouwbaldakijn stond. In zijn commentaar op Genesis 6:2 citeert Rashi de Midrasj Bereishis Rabba, die zegt dat paren vóór de zondvloed een trouwbaldakijn zouden betreden om hun huwelijksceremonie uit te voeren.

Wie kan een huwelijksceremonie leiden? Kan een orthodoxe Rabbijn een Noachidisch huwelijk leiden?

ANTWOORD : Nadat een echtpaar privé gehuwd is voor de Nederlandse burgerlijke wet, kan het echtpaar hun huwelijk publiekelijk bekend maken door middel van een Noachidisch huwelijksceremonie. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het Noachidische huwelijkscontract en/of het Noachidische huwelijksceremonie dat door de toezichthoudende Rabbijnen van AskNoah is ontwikkeld [zie artikel Noachidsch huwelijk]. We kunnen met vreugde mededelen dat er in Nederland al  Noachidische huwelijken hebben plaatsgevonden met behulp van plaatselijke orthodoxe rabbijnen. Mocht u hierover meer informatie wensen kunt u contact opnemen met Dutch Noahide Community.

De traditie van het Noachidische huwelijkscontract

In traditionele commentaren op het boek Genesis wordt uitgelegd dat in Bijbelse tijden de sterkste categorie van huwelijksrelatie tot stand kwam door het sluiten van een huwelijkscontract tussen man en vrouw. Laban had bijvoorbeeld een huwelijkscontract met zijn vrouw die Rachel en Leah baarde, maar hij sloot geen contract met zijn vrouw die de dienstmaagden Bilha en Zilpa baarde.

Onze overkoepelende Rabbi, Rabbi Immanuel Schochet, heeft de bovenstaande tekst goedgekeurd als één voorbeeld van een Noachidisch huwelijkscontract dat geldig is volgens de Tora-wet voor Noachieden. Dit werd voor het eerst gebruikt voor een Noachidisch huwelijksceremonie* in Upstate New York in juni ’06, zoals hieronder afgebeeld, nadat de tekst door een advocaat was gecertificeerd als zijnde ook wettelijk in orde volgens de seculiere wet van de staat New York.

(Copyright © AskNoah International; deze tekst is gepubliceerd in het boek, “The Divine Code”/ “De Goddelijke Code,” 4e Editie)

© by Ask Noah International

Met toestemming van Ask Noah International werd dit vertaald van hun webpagina: Noahide Marriage and Weddings | AskNoah.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *