Home » Noachieden en de Sjabbat/Zevende Dag

Noachieden en de Sjabbat/Zevende Dag

Er is een verschil tussen de Sjabbat HOUDEN en de Sjabbat ERKENNEN. Belangrijkste grondregel is dat de Sjabbat door HaSjem is ingesteld en dat het een exclusief verbond is tussen Hem, Zijn Naam zij geprezen, en het Joodse Volk.

De Sjabbat is rechtstreeks door G’d aan het Joodse Volk gegeven bij monde van Moshe en met specifieke geboden en verboden. Deze inzettingen (werkverbod, en specifieke mitzvot ) mogen Noachieden NIET navolgen. HaShem heeft het hun niet opgedragen of geboden, het is een unieke verbintenis tussen HaShem en Zijn Volk. Bovendien is het verboden om te stelen wat aan een ander behoort/gegeven is en te doen alsof het aan jou toebehoort. De Zevende Dag, de Sjabbat of een Yom Tov is voor Noachieden dus niet anders dan iedere andere dag, maar wel een dag die mooier gemaakt kan worden. Een dag om te markeren.

Dan nu in de praktijk, wat kunnen en mogen Noachieden doen wat in overeenstemming is met G’ds Wil?

1.  De Erkenning van de Zevende Dag  en de waardering van de Schepping uitspreken (zie Siddur voor Noachieden, de Orde). 

2. Wij hebben geen werkverbod, dus wij kunnen gewoon in de tuin werken, koken, winkelen of wat dan ook als wij niet voor ons werk weg hoeven. Wij mogen geen 24 uur aaneengesloten rust houden zoals het Joodse volk is geboden. In Genesis 8:22 staat: “Dag en nacht zullen niet ophouden” Uitleg hiervan is dat een Noachied net zoals de zon en de maan zijn taak moet blijven doen en dat is in contact met de fysieke, materiële wereld. In tegenstelling tot de Joden dus waar het werkverbod op Sjabbat hun juist losmaakt van de de wereld. Daarbij komt dat wat wanneer men zou zeggen het rustgebod/werkverbod vanuit religieuze redenen in acht te nemen gedurende de Sjabbat, dit als het “instellen van een nieuwe religie” wordt beschouwd en dat is verboden.

3. Een gemeenschappelijke maaltijd, waarbij kaarsen aangestoken kunnen worden (let op: ZONDER de bijbehorende brachot). De kaarsen kunnen pas aangestoken worden NADAT de zon is ondergegaan. (Achterliggende reden is dat het Joden verboden is vuur te ontsteken op Sjabbat, zij doen het net voordat de zon ondergaat.) Wil je op Sjabbat-ochtend of -middag dat doen, dan kan dat natuurlijk ook. De zegeningen voor het voedsel kunnen uiteraard gezegd worden, er kan Tora-studie gedaan worden, gebeden en psalmen gelezen of uitgesproken. Een gemeenschappelijke Noachidische bijeenkomst of leerhuis is ook mooi en wenselijk. Dat kan wekelijks of maandelijks zijn.

4. Minhagiem (gewoontes): ook al hebben wij hebben geen Sjabbats geboden of verboden, we mogen wel gewoontes/customs (minhagiem) ontwikkelen. Die kunnen uiteraard van elkaar verschillen. Het zijn geen mitzwot en het zijn ook geen religieuze instellingen. Ze hebben wel een verbindend karakter en versterken de onderlinge relaties. Bv specifieke gerechten; het aansteken van de zeven-armige kandelaar; kleurrijke versieringen; een vader/moeder kan zijn vrouw/man  en/of kinderen zegenen, Noachidische trouwbeloften, muziek ontwikkelen enz.

5. Wat te doen met het elkaar wensen van Sjabbat Shalom. Want zoals al is uitgelegd, wij houden de Sjabbats rust niet, dus dan is de wens ook niet passend. Het zou uitermate geschikt zijn om in plaats van  Sjabbat Sjalom (uiteraard kun je dat wel tegen een Joods persoon zeggen)  een andere formulering te gebruiken. Dit kunnen we met elkaar ontwikkelen. Happy 7 th day is al gebruikelijk, maar in het Nederlands is dat nog even puzzelen wat geschikt is en ook goed klinkt is. In het Hebreeuws zou het mooi klinken om Yom Svi-ie Sjalom te gaan gebruiken.

Bovenstaand verslag is in overeenstemming met de richtlijnen van AskNoah, de Noahide Academy en Noahide Nations.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *