Home » De Eerste en Tweede Tempel werden vernietigd op de 9e van Av

De Eerste en Tweede Tempel werden vernietigd op de 9e van Av

Vraag: Is het toegestaan voor een Noachied om te vasten op Tisha B’Av?

Achtergrond: “Tisha B’Av” is de 9e/Tisha van de Hebreeuwse maand Menachem Av, wanneer Joden ongeveer 24 uur en 40 minuten een volledig vasten in acht nemen, als onderdeel van hun traditionele rouw op deze herinneringsdag van zowel de vernietiging van de Eerste als de Tweede Heilige Tempel in Jeruzalem. (Als de 9e van Menachem Av op de zevende dag valt, dan wordt het vasten 24 uur uitgesteld en begint het op zaterdagavond). In 2021 valt Tisha B’Av  op 18 juli.

Antwoord:

Het lijkt erop dat als een Noachied zich volledig zou houden aan alle Joodse voorschriften van Tisha B’Av, hij een religieus nageleefde herdenkingsdag voor zichzelf zou maken, wat hetzelfde is als het invoeren van een nieuwe religieuze inachtneming, wat verboden is.

Rabbijn Moshe Weiner, auteur van “The Divine Code” (in het Engels) en “Sheva Mitzvot HaShem” (in het Hebreeuws), zegt dat het enige punt waarop een individuele Noachied het vasten op de 17e van Tammuz (de datum waarop de muur van Jeruzalem werd doorbroken door de Romeinen) of de 9e/Tisha B’Av (de datum waarop de Eerste en Tweede Heilige Tempel werden vernietigd) zou kunnen  rechtvaardigen, is dat hij rouwt om de tijdelijke (maar veel te lange) vernietiging van de Heilige Tempel en de verbanning van de Goddelijke Aanwezigheid om in de wereld geopenbaard te worden. Aangezien deze rouw een toegestane activiteit is, hangt het van zijn intentie af.

Echter, in deze laatste generatie van spirituele ballingschap (die de eerste generatie van het Messiaanse tijdperk zal zijn), zijn mensen echter fysiek lang niet meer zo sterk meer als vroeger. Daarom wordt het aanbevolen om het vasten tot een minimum te beperken (bijvoorbeeld door lichter en/of korter vasten), als het al wordt gedaan door degenen die hiertoe niet verplicht zijn. Een Noachied die een medisch probleem heeft, zou zeker niet moeten vasten als er gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn, of hij moet zijn arts raadplegen over wat hij veilig kan doen.

Daarnaast hebben Noachieden de voortdurende verplichting van “yishuv olom”, het verbeteren van de toestand van de wereld, en iemand die verzwakt is door vasten kan tekortschieten in wat hij die dag voor yishuv olom had kunnen bereiken, G’d verhoede. Ook als het vasten ervoor zorgt dat iemand geïrriteerd, opvliegend of trots wordt, G-d verhoede, kan er een echt slecht effect zijn van het vasten, wat het tegenovergestelde is van wat moet worden bereikt! In onze tijd is het heel acceptabel om niet-verplicht vasten te vervangen door donaties aan goede liefdadigheidsinstellingen (de waarde van ten minste één normale maaltijd wordt aanbevolen). Aanbevolen liefdadigheidsinstellingen zijn die welke in overeenstemming zijn met de Tora-ware principes en yishuv olom. Ook is de belangrijkste praktische bedoeling niet het vasten, maar om berouw te hebben.

Daarom kun je zeker toenemen in daden van goedheid en vriendelijkheid voor anderen, vooral in het geven van donaties aan geschikte goede doelen (die niet in strijd zijn met de Tora-wetten of moraal).

Een Noachied wordt zeker aangemoedigd om zo vaak als hij wil te bidden dat de Derde Heilige Tempel in onze dagen zeer snel zal worden opgericht door de Messias van de dynastie van koning David (“Moshiach ben David”).

Audio-opnamen, traditionele lezingen en meer informatie

– de “Drie Weken” https://asknoah.org/audio/the-three-weeks

– vernietiging van de 2e Heilige Tempel https://asknoah.org/audio/destruction-of-the-2nd-holy-temple

Traditionele lezingen voor Tish’a B’Av uit de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) zijn:

– het Boek der Klaagliederen, geschreven door Jeremia (het is zeer gepast voor een Noachied om het Boek der Klaagliederen te lezen in de nacht en/of dag van Tisha B’Av)

– het boek Job

Vraag Noah Forum-pagina op Tishe B’Av: https://www.asknoah.org/forum/showthread.php?tid=55

Met toestemming van Ask Noah International werd dit vertaald van hun webpagina: The First & Second Temples were destroyed on the 9th of Av (asknoah.org)

1 reactie op “De Eerste en Tweede Tempel werden vernietigd op de 9e van Av”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *