Home » Eloel – Rosh HaShanah – een seizoen van zelfanalyse

Eloel – Rosh HaShanah – een seizoen van zelfanalyse

Eloel en Rosh HaShanah een maand van zelfanalyse

Er zijn Joodse feestdagen die alleen specifiek van toepassing zijn op Israël en er zijn Joodse feestdagen die ook een universele betekenis hebben. Hoewel Noachieden niet verplicht zijn om deze feestdagen in acht te nemen is het aanbevelenswaardig om er aandacht aan te schenken, gezien het belang van deze feestdagen.

Een van de feestdagen is Rosh HaShanah want we lezen in Misjna Rosh HaShanah 1:2

Op vier momenten wordt de wereld geoordeeld: op Pesach voor graan, op Sjavoe’ot voor fruit, op Rosh HaShanah gaan ze allemaal voor hem uit als schapen van de schaapskudde, zoals geschreven staat: ” Hij vormt hun harten als één, hij begrijpt al hun daden.” (Psalm 33). Op Soekot wordt de wereld beoordeeld op water.

Maar hoezo geoordeeld? Is Rosh HaShanah niet Joods Nieuwjaar, was het niet op die dag dat Adam of de schepping tot stand kwam?

De schepping van de wereld begon op de 25e dag van de maan Eloel. Dus eigenlijk zou je zeggen dat nieuwjaarsdag op deze datum zou moeten vallen.  Echter met de schepping van de mens introduceerde God het potentieel voor vrijwillige aanvaarding van Zijn eenheid en actieve instemming met Zijn wil. Het was op deze dag dat Hij de Gevende Koning werd. De mens kreeg, als partner van God, de taak om van de schepping een verblijfplaats te maken voor God. Dat maakt dat Rosh HaShanah, de verjaardag van Adam, nieuwsjaarsdag werd. Echter het is tegelijkertijd ook de dag dat Adam en Evan van de boom van kennis aten, met alle gevolgen van dien.

Het is dus een vreugdevolle dag, want de mens is de kroon van de schepping, maar ook een dag van oordeel. Het is de dag waarop Adam had moeten reflecteren op zijn gedrag en het is de dag waarop wij mensen vandaag de dag moeten reflecteren op ons gedrag. Het besef van het belang van zelfanalyse is het begin van spirituele groei. Welk gedrag was goed of verkeerd. Hoe was onze relatie met G-d, met onze medemens en de schepping in zijn algemeenheid. Het moet niet alleen bij deze reflectie blijven, maar we moeten datgene wat we goed hebben gedaan op waarde schatten en waar mogelijk uitbreiden en we moeten onze fouten rechtzetten, verbeteren en doelen definiëren voor het komende jaar en bedenken hoe we ons gedrag erop afstemmen om deze doelen – met hulp van de Eeuwige Ene – te behalen.

De voorbereidingen voor Rosh HaShanah beginnen op de eerste dag van Eloel. Een hele maand nemen we de tijd voor onze zelfanalyse. De hele maand is erop gericht dat we ons gedrag leren te veranderen. We keren terug naar G-d en geven antwoord op de vraag die G-d aan Adam stelde: waar ben je? Waar sta je in je leven na datgene wat je het afgelopen jaar hebt gedaan? Dit noem je Teshuvah (berouw/ bekering). Wanneer we tijd vrijmaken in de maand Eloel en G-d oprecht om vergeving vragen is Hij genadig en zal Hij vergeven en mag je weten dat je wordt ingeschreven in G-ds Boek van Leven wanneer Hij ons oordeelt op Rosh HaShanah. Op welke manier zou je er tijd aan kunnen besteden:

Het lezen van Psalm 24.

Je kunt één of twee keer per dag Psalm 27 lezen.

Daarnaast is het aanbevelenswaardig om elke dag 3 Psalmen te lezen. Als je daarmee begint op de eerste dag van Eloel en je doet dat alle dagen dan kom je uit op Soekot alwaar het oordeel over het water wordt gegeven. ( Zie schema onderaan het artikel)

Het is aanbevelenswaardig om boeken of artikelen te lezen, youtubes te bekijken over Teshuvah.

Het is aanbevelenswaardig om waar mogelijk fouten van het verleden jaar te herstellen, door bijvoorbeeld ruzies bij te leggen, geleende [vergeten] voorwerpen terug te geven enz.

Laten we nog even terug kijken naar de tekst van de Misjna:

“Rosh HaShanah gaan ze allemaal voor hem uit als schapen van de schaapskudde, zoals geschreven staat: ” Hij vormt hun harten als één, hij begrijpt al hun daden.””

Op Rosh HaShanah bekijkt de Eeuwige Ene elk mens individueel naar zijn daden. Iedereen is dan ook verantwoordelijk voor zijn eigen oordeel.  Maar hoe moeten we dan “Hij vormt hun harten als één, hij begrijpt al hun daden” dan lezen? Rashi legt uit in zijn commentaar op deze Misjna dat de Eeuwige Ene ook de wereld als geheel op deze dag beoordeelt. Zoals de weegschaal voor een positief/negatief oordeel voor een persoon geldt, geldt deze ook voor de gehele samenleving. Teshuvah is daarom niet alleen belangrijk voor jou persoonlijk, onze doelen, onze prestaties, onze tekortkomingen beïnvloeden de gehele wereld. Want 1 extra daad van Teshuvah kan het oordeel van de gehele samenleving, van de hele wereld positief/negatief beïnvloeden.

Onze inspanningen tijdens de maand Eloel zijn van belang om het ultieme doel van de schepping, de eenheid tussen G-d en de wereld in de Tijdperk van Messias te bewerkstelligen. Als wij onze band met de Eeuwige Ene versterken en uitbreiden brengen we Verlossing dichterbij…laten we zeggen dat goed voorbeeld [hopelijk] doet goed volgen. Laten we in elk geval een voorbeeld stellen voor onze omgeving. Zodat uiteindelijk “de wereld zal worden gevuld met de kennis van G-d zoals de wateren de oceaanbodem bedekken”. (Jes. 11:19)

Psalmenschema:

Het schema voor het opzeggen van drie hoofdstukken van de Psalmen per dag tot het einde van Soekot wordt hieronder vermeld. (Wie niet gestart is op de eerste dag van Eloel moet beginnen met de Psalmen van de betreffende dag waarop hij de recitatie begint, en voltooid de ontbrekende Psalmen later.)

Voor de maand Eloel

Dag        Psalmen                              Dag        Psalmen

1             1-3                                         16           46 – 48

2             4 – 6                                       17           49 – 51

3             7-9                                         18           52 – 54

4             10 – 12                                  19           55 – 57

5             13 – 15                                  20           58 – 60

6             16 – 18                                  21           61 – 63

7             19-21                                    22           64 – 66

8             22-24                                    23           67 – 69

9             25 – 27                                  24           70 – 72

10           28 – 30                                  25           73 – 75

l l            31- 33                                   26           76 – 78

12           34 – 36                                 27           79 – 81

13           37 – 39                                 28           82-84

14           40 – 42                                 29           85-87

15           43 – 45

Voor de maand Tishrei

Dag        Psalmen

1             88 – 90*

2             91 -93

3             94-96

4             97 -99

5             100 – 102

6             103 – 105

7             106- 108

8             109 – 111

9             112-114

10           115 – 117**

11           118-120

12           121 – 123

13           124 – 126

14           127 – 129

15           130 – 132***

16           133 – 135

17           136-138

18           139 – 141

19           142 – 144

20           145 – 147

21           148 – 150

*Rosh Hashanah (eerste dag)

**Jom Kippoer

***Eerste dag van Soekot

Gebruikte bronnen:

Month of Elul: Prepare for Rosh HaShanah in the Noahide Path (asknoah.org)

Rosh HaShanah Reflects the Purpsose of Creation (asknoah.org.)

Prayerbook for Noahides  (asknoah.org)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *