Home » Selichot

Selichot

Selichot

Het is mooi om tijdens Eloel en tot aan Soekoet de dagelijkse drie Psalmen te zeggen. Dit kun je zeker ook zien als voorbereiding op Rosh HaShanah. De vier dagen voor Rosh HaShanah zouden nog de volgende 4 Psalmen gezegd kunnen worden: 32, 62, 75 en 51.

De Joodse selichot gebeden zouden niet moeten worden gezegd door Noachieden. Ze bezitten kabbalistische concepten die niet van toepassing zijn voor Noachieden.

Wat men zou kunnen doen is het zeggen van het gebed van berouw die te vinden is in het gebedenboekje van Ask.Noach:

G-d, ik heb fouten gemaakt, gezondigd en vrijwillig Uw voorschriften en geboden overtreden, en ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, specifiek met de volgende zonde(n) )… [noem zacht de betreffende specifieke fouten of zonden].

Ik ben oprecht beschaamd over mijn zonden, ik heb daar berouw over en ik wil standvastig zijn in het besluit om deze niet meer te doen.

Alstublief G-d, wilt U in Uw oneindige genade en barmhartigheid mijn zonden en overtredingen vergeven en mij verzoening geven, zoals geschreven is: Laat de boosdoener zijn weg verlaten en de man van ongerechtigheden zijn gedachten; en laat hem terugkeren naar G-d, en Hij zal zich ontfermen over u, en naar onze G-d, want Hij vergeeft overvloedig.”  En het is geschreven: “Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? Spreekt de Eeuwige, is het niet dat hij die zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?”

Lees ook het artikel: Rosh HaShanah een seizoen van zelfanalyse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *