Home » Parshat Vayechi: Wat is het ware leven?

Parshat Vayechi: Wat is het ware leven?

בס”ד

Genesis 47:28

En Jakob woonde zeventien jaar in het land Egypte; zo waren de dagen van Jakob, de jaren van zijn leven, honderd zeven en veertig jaar.
Wat is de betekenis van de Tora’s vermelding van het feit dat “Jakob in het land Egypte woonde”?

Hoe “organiseer” je een gebed?

Rabbi Yaakov Yosef van Polnoye, bekend onder de titel van zijn sefer, de Toldos Yaakov Yosef, behandelt deze vraag met een lering van de Baal Shem Tov. Als we terugkeren naar Parshat Vayigash, hebben we het volgende vers, “en Juda kwam tot hem en zei: ‘Oh mijn heer, laat uw dienaar, ik bid u, een woord spreken in de oren van mijn heer, en laat uw woede niet branden tegen uw dienaar; want u bent net als Farao.” (Genesis 44:18). In de Gemara wordt dit vers zo uitgelegd dat iemand zijn gebeden altijd zo moet “organiseren” dat ze beginnen met het prijzen van G-d, en dan zijn of haar eigen verzoeken toevoegen (Berachos 32a). Dus toen Juda zei: “mijn heer”, richtte hij zich volgens deze uitspraak van onze Wijzen tot G-d Zelf (en het woord “heer” in de Hebreeuwse tekst wordt in feite gespeld als aleph-daled-nun-yod, zoals wij “L-rd” spellen).

In al het lijden zit een vonk van G-ddelijkheid

De Ramban legt uit dat de kracht van de Schepper zich manifesteert in Zijn creaties, dat het hele universum slechts een kledingstuk voor Hem is. Denk er aan hoe, als je beweegt, je kleding met je meebeweegt. Zo verhoudt de schepping zich tot de Schepper. Daarom is er in alle lijden een vonk van G-delijkheid, zoals in de Tikkunei Zohar staat: “er is geen plaats die van Hem verstoken is” (Tikkun 57). Als we gewoon nadenken over elke moeilijke uitdaging waar we in het leven voor staan, kunnen we ons herinneren dat G-d overal te vinden is. Het verkrijgen van dit soort inzicht is verwant aan het verwijderen van het “kleed” van het lijden om daar G-d te vinden.

Er is een diepere betekenis voor iemand die zijn of haar gebeden begint met het prijzen van G-d. Het is dat de ultieme lof van G-d het feit is dat Zijn Glorie het hele universum vult, d.w.z. geen plaats is van Hem verstoken. Dit betekent dat, zelfs in de verste uithoeken, en de donkerste plaatsen, Hij er is. Nu we Hem op deze manier “gevonden” hebben, kunnen we onze uitdagingen en ons lijden achter ons laten. We kunnen nu beginnen met onze verzoeken. Toen Juda zijn dialoog begon met de lof van G-d, was hij in staat om voorbij de moeilijkheden te komen die Jozef hem en de andere broers voorlegde, en uiteindelijk Jozefs ware identiteit te onthullen als de liefhebbende broer die hen allen zou ondersteunen.

Waarom kan er worden gezegd dat Jakob in het land van Egypte woonde?

Nu kunnen we begrijpen wat bedoeld wordt met: “en Jakob woonde in het land Egypte”. Jacob, de vader van heel Israël, wist dat G-d overal te vinden is, zelfs in de laagste en donkerste plaatsen – waarvan Egypte, of Mitzrayim het spirituele paradigma is. De naam “Jakob” zelf bevat het woord עקב (aikev), dat “hiel” betekent, het laagste en minst gevoelige deel van het lichaam. Mitzrayim (Egypte), dat verwant is aan het woord metzarim (nauwe grenzen), was een geestelijke “hiel” onder de culturen van de wereld, en toch, zoals het vers zegt: “Vanuit de grenzen (metzar) riep ik tot G-d” (Psalmen 118:), wist Jacob zelfs in zo’n plaats G-d te vinden. Daarom kan gezegd worden dat Jakob in het land Egypte woonde.

Mogen we allemaal gezegend zijn om uit te reiken en G-d te vinden, waar we ook zijn.

Geschreven door Rabbi Tani Burton

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *