Home » Dagelijks Vers : Exodus 12:2

Dagelijks Vers : Exodus 12:2

Woensdag 3 Shevat 5783 (25.01.23)

Nieuwjaar: Tisjrie of Nisan?

הַחֹ֧דֶשׁ הַזֶּ֛ה לָכֶ֖ם רֹ֣אשׁ חֳדָשִׁ֑ים רִאשׁ֥וֹן הוּא֙ לָכֶ֔ם לְחׇדְשֵׁ֖י הַשָּׁנָֽה׃

“Dit stadium van de maandelijkse vernieuwing van de maan zal het begin van elke nieuwe maand aangeven.” Mozes wist niet zeker hoe groot de nieuwe maan moest zijn om het begin van een nieuwe maand aan te geven, dus zei God hem naar de maan te kijken zoals die op dat moment stond, en zei: “Zo.” God vervolgde: “Deze maand, Nisan, zal voor jullie het begin van de maanden zijn; het zal voor jullie de eerste van de maanden van het jaar zijn.”

De maand Tishrei werd beschouwd als de eerste maand van het jaar. In de maand Tishrei is Rosj HaShana, de dag waarop wij erkennen dat HaShem de wereld en in het bijzonder Adam, de mens, heeft geschapen.

Maar voor het Joodse volk zou voortaan Nisan de eerste maand van het jaar worden, de maand waarin zij door grote wonderen uit de slavernij van Egypte werden bevrijd.

We zien dus een verschuiving van de fysieke wereld naar een wereld voorbij het natuurlijke, een wereld die niet afhankelijk is van de natuurlijke krachten die de normale wereld beheersen. Het Joodse volk zelf is het grootste bewijs van deze verschuiving. Naties komen op en gaan weer ten onder. Kijk maar naar alle naties die er door de eeuwen heen heersten, Egypte, Babylon, het Rijk der Meden en Perzen, de Hellenisten, enz. Maar de Joodse natie stond op en ging niet ten onder, maar herrees zelfs hoger dan zij was.

Het Joodse volk werd verlost uit Egypte, uit de natuurlijke wereld, waardoor zij hun vooraf bepaalde doel in de Schepping konden gaan bereiken. Namelijk om deze fysieke wereld te gebruiken, om haar te verheffen tot een plaats waar HaShem kan wonen door het naleven van Tora en het beoefenen van Mitsvot.

Wat is belangrijker Tishrei, het begin van de schepping, of Nisan het doel van de schepping. Wat is belangrijker de 5 dagen van de schepping of de schepping van de mens? Wie is groter Abraham – met wie het brengen van de Tora begon – of Mozes die de Tora fysiek naar het volk bracht?

Zonder begin geen einde, waaruit het belang en de enorme grootsheid van het eerste blijkt, maar we moeten ons richten op het einddoel.

De schepping is nodig om tot de verlossing van de Schepping te komen. Noahieden erkennen HaShems grootheid in het scheppen van de wereld en haar natuurlijke wetten, orde en structuur. Maar erkennen ook dat het doel van deze wereld is om haar onder het Koningschap van HaShem te brengen. Wij doen dit door Zijn Koningschap verbaal te erkennen en Zijn Tora – de 7 Noachidische-wetten en de details daarvan – zo goed mogelijk na te leven. Door van het Joodse Volk te leren hoe we dat het beste kunnen doen en, in haar om de wereld te verlichten en een geschikte plaats voor HaShem te maken, haar te steunen waar we kunnen.

Aanvaarding van HaSHems Koningschap

Almachtige G-d, wij aanvaarden op onszelf Uw soevereine Koningschap en Meesterschap:
U alleen bent onze G-d
U alleen bent onze Koning
U alleen bent almachtig, en
U alleen bent Eeuwig.
U alleen bent onze Schepper
U alleen bent onze Verlosser
U alleen aanbidden wij, en
U alleen danken wij.

Zoals het geschreven staat in Uw heilige Torah: “Gij zult heden weten en ter harte nemen, dat G-d alleen G-d is; in de hemelen boven en op de aarde beneden – er is geen ander!” En: “U zult uw G-d liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel en al uw middelen,” en om “G-d, uw G-d, te vrezen en Hem te dienen, en alleen in Zijn Naam te zweren.”

De H-r zal in alle eeuwigheid regeren!”

Bronnen: Kehot Chumash Parshah Bo, De Order

Link to the blog in English

Geschreven door Angelique Sijbolts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *