ב”ה

Noahides and the Shabbat

Many questions are asked about Shabbat. Is Shabbat now for everyone or only for the Jewish people? What about the rituals? Or is it only for religious people?


8 april 2023 / 17 Niesan 5783


We should keep in mind that Shabbat was given directly by G-d to the Jewish People as a covenant and inheritance through the Prophet Moshé. This includes specific commandments and prohibitions. A specific example of this is the prohibition against working.

The prohibition of work means to abstain from the 39 works that were performed at the time of temple construction, think of making fire, tearing something up, carrying burdens, buying/selling etc.
So that prohibition of work was not given to the nations of the world. It is a unique and specific thing for the Jewish people. A covenant between G-d and His people.
It would be inappropriate and untrue to say that HaShem commanded the Gentiles to keep Shabbat. Some therefore consider this to be a form of stealing: appropriating something not given to you.
Still, that day is very special, how can we deal with it as well and faithfully as possible, without falling into fake Judaism? We all know examples of groups that set themselves up in such a way that the distinction between being Gentile and being Jewish is no longer noticeable. This is not the biblical intention.

It is also not intended and, in fact, it is a Torah prohibition to create a new religion, something that other monotheistic religions that also base themselves on the Torah have not immediately realized as much or have not seen the import of this.
Contemporary groups cite the text from Genesis 1 which states that G-d rested on the Seventh Day to prove that everyone may keep Shabbat, but the explanation is that He, blessed be His Name, stopped creating. However, He continued to sustain the worlds and cosmos. In this text, it is not about man but about G-d Himself and there is no ordinance, commandment or setting.


The Noahides who base themselves on general Orthodox Judaism try to match up very accurately with what the Rabbis teach about this. We do not just shake something up our sleeve, we do not try to put together something that is fun or fits well with everyone, no, we consult the Torah faithful Rabbis who specialize in teaching Gentiles. From that we base how we as Noahides can and may shape to faith and life.


We now come to the difference between "keeping the Shabbat" as explained above and "recognizing the Shabbat."
So the "keeping of Shabbat" as described above with all the rituals and blessings (brachot) should be performed by people who are Jewish.
But "recognizing the Shabbat " is something we can and should certainly do.

In practical terms, this means that at the start of Shabbat which begins at sunset on Friday evening, we can organize a festive meal and in doing so we pronounce the "Recognition of the Seventh Day." We can light 1 or more candles, it is nice to light one for each family member and this can be combined with a passage of text from Genesis or with a Psalm, blessing our children, or a prayer from the Siddur (prayer book for Noahites). The rest of Shabbat can be spent with our daily work or weekend services, music, walking, some extra studying by taking a Shiur (class) or practicing Hebrew.


Whether working or being a day off: spending time together as a family or with guests, doing activities with the children: it has a healing and unifying effect in it. So in this way we co-memorize as Noahides the importance of this special day.


Written by Anne Marie Laseur


Did you enjoy this article? Like and spread the word further!
© Copyright, all rights reserved.

2 thoughts on “Noachieten en de Sjabbat”

 1. Je hebt het duidelijk verwoord, Anne Marie.
  Dankjewel.
  Wij houden al jaren rust op de zevende dag. Een dag die anders is dan de overige dagen, maar dat wil niet zeggen dat we op enigerlei manier zouden proberen om Shabbat te houden zoals Hashem het Joodse Volk heeft geboden. Het is ons bovendien zelfs verboden.
  Hier in de whatsapp groep zie ik ook ‘rust’ op de zevende dag en dat waardeer ik.
  Wens je Shavoea tov.
  Shoshanah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Wie zijn wij? Ons website-adres is: https://dutchnoahidecommunity.nl. Reacties Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site verzamelen wij de gegevens die in het reactieformulier worden getoond, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string om spam te helpen opsporen. Een geanonimiseerde string die van uw e-mailadres wordt gemaakt (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw commentaar is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw commentaar. Media Als u afbeeldingen uploadt naar de website, moet u vermijden afbeeldingen te uploaden met ingebedde locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens van afbeeldingen op de website downloaden en extraheren. Cookies Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u weer een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee. Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen wij een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Wanneer u inlogt, stellen wij ook verschillende cookies in om uw inloggegevens en uw schermweergavekeuzes te bewaren. De aanmeldingscookies blijven twee dagen bewaard en de cookies voor schermopties gaan een jaar mee. Als u "Onthoud mij" selecteert, blijft uw aanmelding twee weken bewaard. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd. Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag. Ingesloten inhoud van andere websites Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website. Met wie wij uw gegevens delen Als u een wachtwoord reset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset e-mail. Hoe lang we uw gegevens bewaren Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metadata daarvan voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgcommentaren automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze vast te houden in een moderatiewachtrij. Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.
Save settings
Cookies settings
en_GB